Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Cấm Sơn

Cấm Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
c2camsonlng.bacgiang@moet.edu.vn